top of page

שיח גוף ~ בית ללימודי גוף תנועה ויצירה 

בגוף נוכחת החויה האנושית. התנועה היא הדרך בה אנו חווים, מכירים, יודעים ותופסים את עצמנו ואת העולם, היא מקור למודעות, ללמידה ולמשמעות. כשאנו נעים מתוך נוכחות, הקשבה וסקרנות נוצר שיח ער בתוכנו ובנינו לסביבה, שיח המביא לתהליכי שינוי והתפתחות אישיים.
בלימוד בשיח גוף אנו נותנות מקום לדרך, לחויה הפנימית, לחקירה המשותפת וליחסי הגומלין בין תנועה למהות ובין יחיד לקבוצה. 

שיח גוף ממוקם בקיבוץ הזורע ומציע מגוון תוכניות שנתיות, סדנאות וקורסים. 

אודות שיח גוף

שיח גוף מבקש לפתח ולאפשר סביבה חיה, לומדת ומעוררת השראה עבור אנשים הסקרנים לתנועה, לתהליכים וליצירה. זאת מתוך רצון לטפח התבוננות, יכולות, כישורים ויחודיות כמו גם חיבורים בין מחול לרוח, סביבה ואדם.
הלימודים מתקיימים בקבוצות אינטימיות בכדי לאפשר תהליכי עומק, בלווי אישי ובתחושת שייכות. 

bottom of page