top of page

שיח גוף הוא בית ללימודי גוף תנועה ויצירה. 

הגוף הוא מקור מרכזי לידע, חוויה ולמידה. כשאנו נעים מתוך נוכחות, הקשבה וסקרנות נוצר דיאלוג ער עם עצמנו ועם העולם המביא לתהליכי שינוי והתפתחות אישיים. בלימוד אנו נותנות מקום לדרך, ללמידה עצמה, לחקירה המשותפת וליחסי הגומלין בין תרגול למהות ובין יחיד לקבוצה. 

שיח גוף ממוקם בקיבוץ הזורע ומציע מגוון תוכניות שנתיות, סדנאות ואירועים בתחומי התנועה היצירה והכוריאוגרפיה. 

שיח גוף מבקש לפתח ולאפשר סביבה חיה, לומדת ומעוררת השראה עבור א.נשים שעניינם בגוף, בתנועה וביצירה. לטפח התבוננות, יכולות, כישורים ויחודיות כמו גם חיבורים בין מחול לרוח, סביבה וקהילה.
הלימודים מתקיימים בקבוצות אינטימיות בכדי לאפשר תהליכי עומק, בלווי אישי ובתחושת שייכות. 

bottom of page